Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Materiały dla ucznia-Nauczanie Zdalne
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum
Klauzula informacyjna

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego

 

więcej informacji

 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz

Warto odwiedzić
.
.
.
.

Darmowe strony edukacyjne

.

Matematyka innego wymiaru

.

MATEMATYKA

W PODSTAWÓWCE

.

Matematyczny portal edukacyjny MATMAG.pl to najbardziej rozbudowana polska platforma e-learningowa do nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

 

.
.
.

.

 

.

.

portal edukacyjny dla nauczycieli, uczniów, rodziców

.

Niniejsza witryna jest

budowana za pomocą

CMS "DRAGON"

 

Spis treści niniejszej strony
POLAKÓW DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

POLAKÓW DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

Projekt edukacyjny

 

CEL GŁÓWNY:

Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Zapoznanie uczniów z sylwetkami ojców polskiej niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa.
  2. Świadome i dojrzałe uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych,  historycznych, naukowych; odwołanie się do narodowego dziedzictwa.
  3. Pogłębienie wiedzy na temat ważnego okresu polskich dziejów.
  4. Budzenie szacunku dla przeszłości i poczucia związku z moją Ojczyzną.
  5. Upowszechnienie kultury żywego słowa, prezentacja talentów muzycznych, plastycznych i ich promocja w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności.
  6. Rozwijanie różnorodnych uzdolnień uczniów.
  7. Krzewienie zainteresowań historycznych i literackich

 

CELE WYCHOWAWCZE:

  1. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
  2. Integracja środowiska szkolnego i lokalnego.
  3. Wyzwalanie uczniowskiej kreatywności i gotowości podejmowania inicjatyw.

 

TERMIN REALIZACJI:

 wrzesień 2018 r. –  grudzień 2018 r.

 

ADRESACI

     -  uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej,

     -  rodzice uczniów,

     -  mieszkańcy okolicznych miejscowości.

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

 Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

 

HARMONOGRAM I ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI PROJEKTU:

POLAKÓW DROGA DO  NIEPODLEGŁOŚCI”

           

 

L. p.

 Działania 

Adresaci

Termin realizacji

1.

Warsztaty na temat: „Co to jest niepodległość?”

Uczniowie klas 1-6

20 X 

2.

Warsztaty : „Polskie symbole narodowe

Uczniowie klas 0-3

20 X

3.

Prezentacja multimedialna: „Ojcowie naszej niepodległości”

Wszyscy uczniowie

30 X

4.

Historia Niepodległej w książkach i czasopismach

 wystawka   w kąciku bibliotecznym

Wszyscy uczniowie

20 X

5.

Ludzie Niepodległej  – warsztaty z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz gazetek na korytarzach szkolnych (warsztaty prowadzą uczniowie kl. III g.)

Uczniowie klas 4-8

30 X

6.

Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

  wykonanie plakatu

Wszyscy uczniowie

 

25 X

7.

Sztafetowe Biegi do Niepodległej

Bieg na 100 metrów  na 100-lecie  Odzyskania Niepodległości przez Polskę

kat. kl. 1-4

 

kat. kl. 5- 3g.

do 30 X

8.

Zapalenie zniczy na grobach Nieznanych Żołnierzy  poległych za wolność Polski

Wszyscy uczniowie

11-18 X

9.

Konkurs Matematyczny pod hasłem: „ Sto zadań dla Niepodległej

Wszyscy uczniowie

IX-XI

10.

Konkurs plastyczny: „ Moja mała Ojczyzna”

Wszyscy uczniowie

kat. kl. 1-4

kat. kl. 5- 3g.

30 X

11.

Zwiedzanie wystawy w Muzeum Ziemi   Rawskiej „ Od Kościuszki do Piłsudskiego. Polskie drogi do niepodległości”

Wszyscy uczniowie

kl. 7-8, IIIg.

kl. 0-3

kl. 4-6

 

 

11 X

15 X

18 X

12.

Akcja pod hasłem: „Sto dębów na 100-lecie Niepodległości Polski

Wszyscy uczniowie

do 30 X

13.

100 Dobrych  uczynków  na Stulecie Niepodległości

Wszyscy uczniowie

10 XII

14.

Wystawa prac plastycznych     Moja mała Ojczyzna

Wszyscy uczniowie

8 XI

15.

Wieczór poezji i pieśni patriotycznych  

        

Wszyscy uczniowie, rodzice, społeczność lokalna

15 XI

16.

Uroczysta akademia z okazji

Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 (zorganizowana przez klasę VIII)

Wszyscy uczniowie, rodzice

9 XI

17.

 Projekcja filmu „ Marszałek Józef Piłsudski – człowiek, który dał nam wolność

Wszyscy uczniowie

 

12 XI

 

18.

 Konkurs recytatorski  

„Kocham Cię Polsko

Wszyscy uczniowie

kat. kl. 1-4

kat. kl. 5-3g.

21 XI

19.

Konkurs poetycki pod hasłem:

 „TU JEST OJCZYZNA MOJA”

Wszyscy uczniowie

kat. kl. 1-4

kat. kl. 5- 3g

10 XII

20.

Wystawa zdjęć dokumentujących projekt

Wszyscy uczniowie, rodzice, społeczność lokalna

13 XII

21.

Uroczyste podsumowanie projektu

Wszyscy uczniowie, rodzice, społeczność lokalna

13 XII

22.

Montaż poetycko – muzyczny pt. „Polsko, nie  jesteś Ty już niewolnicą!”

Wszyscy uczniowie, rodzice, mieszkańcy, zaproszeni goście

13 XII

23.

100 wyprawek  dla polskich dzieci na Kresach na stulecie odzyskania niepodległości

Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele

28 IX

24.

POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – wykład Pana Marcina Broniarczyka – Dyrektora Muzeum Ziemi Rawskiej

Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele

14 XI

 

                                                            

TEMATYKA  I  TERMIN WYKONANIA GAZETEK    

25.10.2018

 

L.p.

Tematyka gazetki

Miejsce

Odpowiedzialni

1.

Gazetka - zwiastun – informacje o PROJEKCIE

korytarz

parter

B. Czupryńska

T.Kwiecień

2.

I ROZBIÓR POLSKI

(DATY, PAŃSTWA UCZESTNICZĄCE, POSTACIE, MAPKI)

korytarz

piętro

klasa V,

wychow., nauczl. wsp.

3.

II ROZBIÓR POLSKI

(DATY, PAŃSTWA UCZESTNICZĄCE, POSTACIE, MAPKI)

korytarz

piętro

klasa VI, wychow., nauczyciel świetlicy

4.

III ROZBIÓR POLSKI

(DATY, PAŃSTWA UCZESTNICZĄCE, POSTACIE, MAPKI)

korytarz

piętro

klasa VII,

wychow.

5.

POWSTANIA NARODOWOWYZWOLEŃCZE

korytarz

piętro

klasa VIII,

wychow.

6.

Pisarze i poeci w walce o wolność Polski

korytarz

parter

koło plastyczne,

opiekun koła

7.

Ojcowie Niepodległej

korytarz

parter

klasa III g,

wychow.

8.

SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

sala gimnastycz.

T.Kwiecień

E.Strożek

T.Rusinowska

 

 

                                                        Opracowanie i koordynacja: Teresa Kwiecień     

do góry      

Tak powstawała Niepodległa

Tak powstawała i rozwijała się Niepodległa:

lightbox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry  

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )