Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Materiały dla ucznia-Nauczanie Zdalne
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum
Klauzula informacyjna

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego

 

więcej informacji

 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz

Warto odwiedzić
.
.
.
.

Darmowe strony edukacyjne

.

Matematyka innego wymiaru

.

MATEMATYKA

W PODSTAWÓWCE

.

Matematyczny portal edukacyjny MATMAG.pl to najbardziej rozbudowana polska platforma e-learningowa do nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

 

.
.
.

.

 

.

.

portal edukacyjny dla nauczycieli, uczniów, rodziców

.

Niniejsza witryna jest

budowana za pomocą

CMS "DRAGON"

Materiały dla klasy I

https://drive.google.com/open?id=1DQOb4sPw3OXjhdnDKFGOTR-7TGWT2thB

 

 

Uwaga

Bardzo proszę Wszystkich Rodziców klasy I o przesłanie na mojego e-mail k.dzikowska@spstarawojska.pl 
Waszego Messengera (jeśli macie? ).Ułatwi nam bardzo kontakt.

 

Lekcje zdalne

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa1

 

Język angielski

16.03

proszę się zalogować podając adres e-mail i wybrać grę używając wersję demo
2.Ćwiczę angielskie słówka: Potrafię dodawać https://learningapps.org/1150032
23-27.03.2020
wykonaj lekcję z załączonego linku

 

Nauczanie
16.03
Zadanie 1 jęz. pol.
Przeczytaj tekst s.34( podręcznik) i napisz odpowiedzi w zeszycie.
Dokąd wybrali się Kuba z Hubertem?
Kto i czym ich tam zawiózł?
Kto powitał ich w puszczy?
Kim jest wujek Henryk?
Zadanie 2 Ćwiczenie s.27-28
Matematyka : Wprowadzenie liczby 13. Ćw. s.21
19.03
Mamy dwa sposoby oznaczania h - ch. Dzisiaj poznajemy ch.
Naucz się czytać czytanki s.35. Wykonaj ćw. s.29.
W zeszycie do kaligrafii napisz ćw.s.43 i 44.
Matematyka
Zapisz w zeszycie i oblicz.
10+ ? = 12
1 + ?  = 11
10 + ? = 13
13 - ? = 10
12- ? =10
11- ?= 10
Rozwiąż zadanie 3 s. 16 w zeszycie pamiętaj o mianach ( zł ).Podręcznik do matematyki.
20.03
Przeczytaj opowiadanie lub poproś o pomoc w przeczytaniu s.40(podręcznik).
Wykonaj w ćw zad. 2,s.32 ,3,4s.33
1 ,2 ,3 ,4 s.34-35
Matematyka
Liczba 14 ćw. s.22
23.03
Język polski  - ćw. 1, 2 ,3, s. 30-31.
Ćw. 4 s.31 uzupełnij rymowankę odpowiednimi wyrazami z ramki i przepisz te zadania do zeszytu.
Elementarz odkrywców - ćw. 1, 2, 3, 4, 5.
Matematyka ćw s.23 ( 1, 2, 3 )
24.03
Przeczytaj wiersz ( lub poproś o pomoc) pt. ,, Pierwiosnek "s.42.
Przeczytaj wyrazy i zdania ze strony 43-45 . Na podstawie wiersza , zdjęć podpisów w podręczniku oraz własnych obserwacji  zapisz w zeszycie oznaki wiosny.
Elementarz odkrywców s.48-49 ( Witamy wiosnę).
Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką na temat ,, Portret wiosny".
Bardzo proszę o schowanie prac do teczki. Po powrocie do szkoły obejrzymy i ocenimy. Pozdrawiam.

25.03.

Dzisiaj poznajemy ż, Ż ,naucz się czytać czytanki s.46. Przepisz do zeszytu wyrazy, które znajdują się po lewej stronie podręcznika (leży, jeże, Żaneta , pożar , koleżanka , żuk ,strażak ). Wykonaj ćw.s.36 .

Matematyka ćw.s.24.

26.03

Porównaj wyrazy napisane na marginesach na s. 46-47 w podręczniku. Zwróć uwagę na dwojaki sposób zapisywania głoski ż- rz. Naucz się czytać czytanki s. 47.
Wykonaj ćw. s.38-39.

Matematyka 

Zadanie 4 s.18 podręcznik w zeszycie ( pamiętaj o przepisaniu pytania, działania i odpowiedzi).

27.03

W zeszytach do języka polskiego napisz odpowiedzi na pytania ( odpowiedzi szukaj w czytankach s.46-47).

1.Co krąży nad polami ?.

2. Co robią niektóre zwierzęta ?.

3.Co wyrasta spod śniegu ?.

4. Co rośnie w lasach ?.

Proszę zrobić zdjęcie pracy domowej i przesłać do 30.03. Dziękuję.

Matematyka

Ćw. s.25  ( Sprawdzam siebie ).

 

 

Religia
16.03
25.03
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )