Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum
Klauzula informacyjna

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego

 

więcej informacji

 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz

Warto odwiedzić
.
.
.
.

Darmowe strony edukacyjne

.

Matematyka innego wymiaru

.

MATEMATYKA

W PODSTAWÓWCE

.

Matematyczny portal edukacyjny MATMAG.pl to najbardziej rozbudowana polska platforma e-learningowa do nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

 

.
.
.

.

 

.

.

portal edukacyjny dla nauczycieli, uczniów, rodziców

.

Niniejsza witryna jest

budowana za pomocą

CMS "DRAGON"

 

Uwaga.

Na tej stronie najnowsze komunikaty umieszczane są na początku, wcześniejsze niżej.

Spis treści niniejszej strony
Zbieramy nakrętki

lightbox

Obiady

Informujemy, że w roku szkolnym 2017/18 jest możliwość zorganizowania dla uczniów obiadów bezpłatnych oraz za odpłatnością.

Rodziców zainteresowanych obiadami dla dzieci prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły.

 

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dyrektor ZSO w Starej Wojskiej ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 31 października 2017 r. (wtorek przed 1 listopada)
  • 18 kwietnia 2018 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 19 kwietnia 2018 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 20 kwietnia 2018 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek przed 1 maja)
  •   2 maja 2018 r. (środa między 1 i 3 maja)
  •   4 maja 2018 r. (piątek po 3 maja)
  •   1 czerwca 2018 r. (piątek po Bożym Ciele)

 

Dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić im w tych dniach opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze. 

Zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych

lightbox

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )