Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum
Klauzula informacyjna

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego

 

więcej informacji

 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz

Warto odwiedzić
.
.
.
.

Darmowe strony edukacyjne

.

Matematyka innego wymiaru

.

MATEMATYKA

W PODSTAWÓWCE

.

Matematyczny portal edukacyjny MATMAG.pl to najbardziej rozbudowana polska platforma e-learningowa do nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

 

.
.
.

.

 

.

.

portal edukacyjny dla nauczycieli, uczniów, rodziców

.

Niniejsza witryna jest

budowana za pomocą

CMS "DRAGON"

 

Uwaga.

Na tej stronie najnowsze komunikaty umieszczane są na początku, wcześniejsze niżej.

Spis treści niniejszej strony
Fotograf w szkole

Dzień otwarty

Dyrektor ZSO informuje, że w dniu 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 - 18.00 odbędzie się dzień otwarty dla rodziców.

Będzie można w tym czasie skontaktować się indywidualnie  z nauczycielami przedmiotów i porozmawiać o zachowaniu i postępach dzieci w nauce. W pierwszej kolejności proszę zgłaszać się do wychowawców klas, od których otrzymacie Państwo szczegółowe informacje na temat ocen bieżących. 

 

O godzinie 18.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

 

 

Dyrektor ZSO Grzegorz Winczewski

 

Badanie losów absolwentów

Rada Pedagogiczna ZSO w Starej Wojskiej zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki pozwolą nam na dokonanie podsumowania i prześledzenie drogi edukacyjnej i zawodowej absolwentów naszego Gimnazjum. 

 

Ankietę można wypełnić w wersji papierowej (dostępna w szkole) lub w wersji elektronicznej.

 

Prosimy wszystkich o rozpropagowanie tej informacji, a absolwentów Gimnazjum o udział w badaniu.

 

Ankieta w wersji elektronicznej

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego oraz  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dyrektor ZSO w Starej Wojskiej ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:

  • 5 stycznia 2016 r. (zabawa choinkowa)
  • 5 kwietnia 2016 r. (sprawdzian po klasie VI)
  • 18 kwietnia 2016 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 19 kwietnia 2016 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 20 kwietnia 2016 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 2 maja 2016 r. 

 

Dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić im w tych dniach opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze. 

 

 

Dyrektor ZSO Grzegorz Winczewski

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )