Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej 

 

O nas
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum

 

Historia szkoły

Historia szkoły

 

Szkoła w Starej Wojskiej pamięta czasy zaborów. W XIX wieku z inicjatywy miejscowego społeczeństwa oraz władz gubernialnych wybudowano drewniany budynek, w którym mieściła się szkoła. Niestety, na temat tamtych czasów wiemy bardzo niewiele, gdyż nie zachowały się w zasadzie żadne źródła historyczne.

 

Budynek szkoły z XIX wieku. lightbox

 

 

 

 

Stary, drewniany budynek nie spełniał wymagań, stał się za ciasny, dlatego też w roku 1938 wybudowano nową szkołę. Wzniesiono, solidny, murowany budynek. 

  

 

Budynek szkoły z 1938 roku.

lightbox

 

 

Po drugiej wojnie światowej szkoła w Starej Wojskiej stała się szkołą siedmioklasową, w której uczyło się około 140 uczniów. 
Podobna liczba dzieci utrzymywała się do lat siedemdziesiątych.

W roku 1976 ze względu na małą liczbę uczniów obniżono stopień organizacyjny szkoły do trzech klas. Szkoła w Starej Wojskiej stała się punktem filialnym Szkoły Podstawowej w Rossosze. W wyniku ponownego wzrostu urodzeń dzieci oraz starań rodziców w 1981 roku podwyższono stopień organizacyjny i szkoła stała się pełną szkołą podstawową. 
Do szkoły do klasy VII i VIII uczęszczały też dzieci z niepełnej Szkoły w Wilkowicach.

W latach 1981-1986 w szkole wykonano wiele remontów, m.in. wymieniono okna, otynkowano cały budynek, adaptowano część strychu na mieszkania dla nauczycieli, wymieniono cały sprzęt i zakupiono wiele pomocy naukowych. Doprowadzono też do budynku wodę bieżącą z odległej o 100 m studni.

  

 

W styczniu 1987 roku (zima stulecia) w budynku wybuchł pożar, który zniszczył cały dorobek ostatnich lat. Nauczyciele stracili mieszkania i dorobek całego życia, uczniowie szkołę. 
Pomimo bardzo trudnej sytuacji lokalowej praca i nauka trwały nadal - lekcje odbywały się w budynku remizy strażackiej, w prywatnych domach mieszkańców Starej Wojskiej.

Dzięki staraniom Społecznego Komitetu Odbudowy Szkoły, dyrektora, nauczycieli i rodziców, zapadły decyzje o odbudowie szkoły. Wysiłkiem władz, które finansowały inwestycję i lokalnej społeczności odbudowano i rozbudowano szkołę, a obok dom nauczyciela.

  

lightbox

 

 

 We wrześniu 1991 roku budynek, choć niedokończony, oddano do użytku. Oprócz miejscowych uczniów, w nowej szkole naukę podjęli uczniowie ze zlikwidowanej szkoły w Wilkowicach.

Obecnie w szkole trwają prace remontowe: wymieniono już okna, instalację centralnego ogrzewania, trwa naprawa dachu.

Następny etap, to ocieplenie budynku i prace remontowe wewnątrz szkoły. Bardzo się cieszymy i czekamy na efekt końcowy.

 

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

W związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego dyrektora szkoły p.Mariana Klepaczki ogłoszono konkurs na to stanowisko.

Konkurs odbył się dnia 27 lipca 2007r.
Nowym dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej został p.Grzegorz Winczewski.

Budowa sali gimnastycznej

W sierpniu 2009 r. rusza długo oczekiwana budowa sali gimnastycznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z foto-kroniką budowy

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )