Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej 

 

O nas
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum

PROJEKT GIMNAZJALNY KLASY IIG - 2012/13

TEMAT PROJEKTU: „ZACZAROWANY BAJEK ŚWIAT”. 

Opiekun projektu: Małgorzata Galanciak

 

Cele ogólne projektu:

 1. Zapoznanie uczniów z zasadami projektu edukacyjnego, przedstawienie korzyści płynących z takiej metody pracy.
 2. Wyrobienie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji oraz łącznej analizy informacji pochodzących z różnych źródeł.
 3.  Zapewnienie kształcenia promującego samodzielne, krytyczne i twórcze myślenie; ograniczenie do minimum działań schematycznych i odtwórczych.
 4. Wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych narzędzi (komputery, multimedia) i źródeł informacji (podręczniki, encyklopedie, zasoby sieciowe).
 5. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zachęcenie uczniów klas młodszych do czytania książek dla dzieci.
 2. Przypomnienie popularnych baśni i ich bohaterów.
 3. Wyrabianie umiejętności organizowania i przeprowadzania konkursów.
 4. Doskonalenie umiejętności wykonywania prezentacji multimedialnych.

 

Czas przygotowania: styczeń – maj 2013  

 

Propozycje tematów dla grup:

 

 Grupa I:  BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

 

 Propozycje realizacji tematu:

 1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców na temat ich ulubionych bajek i baśni.
 2. Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji czytania bajek dla młodszych kolegów.
 3. Zorganizowanie konkursu literackiego „Moja bajeczka”.

 

Grupa II:  BOHATEROWIE NASZYCH ULUBIONYCH BAŚNI

 

Propozycje realizacji tematu:

 1. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu plastycznego „Moja ulubiona baśniowa postać” i wyeksponowanie prac konkursowych.
 2. Baśniowa Zgaduj Zgadula – „Zgadnij o kim mowa”.
 3. Ułożenie krzyżówek, których hasłami są bohaterowie baśni
  i zamieszczenie ich na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Opracujcie szczegółowy plan pracy swoich grup.

O realizacji zadań informujcie na bieżąco na stronach grupy i stronach indywidualnych uczestników projektu.

Realizację zadań rejestrujcie sporządzając notatki i zdjęcia.

Na podsumowanie projektu przygotujcie prezentację multimedialną.

 

Ocena projektu:

Ocenie podlegać będzie:

-      brak błędów w opracowanych materiałach,

-      atrakcyjność przygotowanych materiałów,

-      estetyka i staranność opracowań,

-      wywiązywanie się z przyjętej roli,

-      terminowość wykonywania wszystkich zadań,

-      wkład pracy indywidualnej i zespołowej,

-      umiejętność współpracy w grupie.

 

Komentarze internautów
admin 01.06.2013 09:13
Gratuluję realizacji projektu.
Włożyliście w jego realizację wiele pracy i wysiłku. Wspaniale przygotowaliście prezentację na forum szkoły.
Wykazaliście duże zaangażowanie, zdobyliście nowe umiejętności, znacznie poszerzyliście swoją szkolną wiedzę.
Efekt był świetny.
I najważniejsze - potrafiliście się wzajemnie wspierać i motywować, a podczas samej prezentacji byliście dla siebie prawdziwym oparciem.
Jestem z Was bardzo dumna.
M. Galanciak
Dodaj swój komentarz (maksymalnie 4000 znaków)
Nick:
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )