Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum
pr

 

Program edukacji ekologicznej ,, W przyjaźni z przyrodą, czyli z ekologią  na Ty ” zrealizowany był przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Program skierowany był do uczniów oddziału przedszkolnego, klas I – VI szkoły podstawowej oraz klas I – III  gimnazjum. Realizowany był od września 2009
do czerwca 2010 roku w ramach zajęć nauczania zintegrowanego, ścieżki ekologicznej, na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych w poszczególnych klasach oraz w ramach konkretnych działań w środowisku i dla środowiska.
W realizacji programu wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz około 50 uczniów z innych szkół.

Treści, zadania i cele programu zostały tak dobrane, aby były ciekawe, pobudzały do myślenia, poszukiwania i działania. Realizowane zadania łączyły teorię z praktyką i dotyczyły najbliższego środowiska – domu, szkoły, wsi, regionu.

Na poszczególnych poziomach program różnił się stopniem trudności, złożonością zagadnień i zakresem osiągniętych umiejętności.

Zadania realizowane były we współpracy z rodzicami uczniów, co pozwoliło  na kształtowanie świadomości ekologicznej rodziny w harmonii z rozwojem osobowości, postaw i wrażliwości dziecka.

 

Zaplanowane i zrealizowane zadania obejmowały pięć głównych działów:

 I. Akcje ekologiczne

 II. Stała działalność

 III. Wycieczki ekologiczne

 IV. Działalność o charakterze informacyjno- edukacyjnym

 V. Konkursy

 


[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )