Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej  

 

O nas
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum
Kalendarz

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W szkole działa Samorząd Uczniowski.

 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

Samorząd może przedstawiać RR, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych   proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania   własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami   organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 stronę redaguje Zuzanna Guzek
 

 

Spis treści niniejszej strony
Poczta walentynkowa

Tak jak obiecaliśmy - Dzień Zakochanych nie był nam obojętny. Właśnie z tej okazji zorganizowaliśmy pocztę walentynkową, która stała się już tradycją w naszej szkole. W taki sposób każdy z uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły, mógł wyrazić sympatię do swoich wybranków. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczniowie z klasy III SP po raz pierwszy wcielili się w rolę listonoszy i świetnie sobie z tym poradzili!

 

 lightbox lightbox lightbox lightbox

 do góry

WOŚP w naszej szkole

Po raz kolejny postanowiliśmy uczestniczyć w zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dziewczyny z gimnazjum: Julia Grala i Julia Królik podjęły się roli wolontariuszek.
W dniu 12 stycznia, podczas zabawy choinkowej, na terenie naszej szkoły, zbierały pieniądze
do puszek, a wszystkich, którzy włączyli się w akcję, dokładając swoje przysłowiowe 5 groszy, obdarowywały serduszkami. Mimo małej liczebności szkolnej, nie zawiedliśmy się hojnością uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Dziewczyny wspólnie zebrały kwotę
377,65 zł, a wszystkie pieniądze, co do grosza, zostały przekazane na konto WOŚP. 

Nasze szkolne wolontariuszki spisały się na medal, przez co również zostały nimi obdarowane.

 

lightbox lightbox lightbox

 

Wystawiliśmy również dwie akcje na allegro.pl:

- podkoszulkę z podpisami 16 siatkarzy Skry Bełchatów

- szalik, który został podpisany przez wszystkich siatkarzy Skry Bełchatów i dwóch trenerów

po wygranym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski 11.01.2017r. Swoje podpisy złożyli również: Dawid Murek, Michał Ruciak, Marcin Wika, Łukasz Perłowski - zawodnicy z Espodonu Szczecin.

Pieniądze uzyskane z aukcji również zostały przekazane na zbiórkę WOŚP.

 

 lightbox  lightbox

 

Zachęcamy wszystkich do brania udziału w tego typu akcjach i przewidujemy nasze uczestnictwo w przyszłych latach.

 do góry

Kiermasz świąteczny

19 grudnia, czując świąteczny nastrój, zorganizowaliśmy kiermasz pierników, owoców i kartek świątecznych. Przysmaki były robione przez wszystkie klasy, a zebrane pieniądze ze sprzedaży przeznaczymy na działalność Samorządu Uczniowskiego. Organizacja, tak jak w tamtym roku, cieszyła się dużym powodzeniem. Było pysznie! :)

 

                    lightbox lightbox lightbox 
                   lightbox lightbox lightbox

                   lightbox lightbox lightbox

 do góry

Dyskoteka andrzejkowa

25 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa organizowana przez Samorząd Uczniowski.
Mimo niewielkiej liczby uczestników, wszyscy świetnie się bawili. 

 

         lightbox  lightbox  lightbox

         lightbox  lightbox  lightbox

 

Ile będziesz mieć dzieci? Gdzie będziesz mieszkać? Jak potoczy się Twoja przyszłość po skończeniu nauki w tej szkole? Jakie jest imię Twojej przyszłej żony/Twojego przyszłego męża?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uzyskasz już 30 września od III klasy szkoły podstawowej
i III klasy gimnazjum. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, by poznać swoją przyszłość od naszych szkolnych wróżek i wróżbitów.

do góry

Plan pracy SU na rok szkolny 2016/17

PRZEZ CAŁY ROK :

- doraźne organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego zwłaszcza przed różnymi akcjami,
  uroczystościami, itp.

- współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,

- prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego,

- współudział w akcjach charytatywnych i własnych (Góra grosza, zbieranie korków),

- współudział w uroczystościach szkolnych,

- organizacja dyskotek,

- obsługa sklepiku,

- zdrowe kanapki akcja całoroczna (przygotowywane raz w miesiącu przez każdą klasę),

- obchodzenie nietypowych świąt,

- szczęśliwy numerek (każdy pierwszy poniedziałek miesiąca),

- czytanie młodszym uczniom,

- zabawy tematyczne dla najmłodszych.

 

 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni

 

Rozwijanie samorządności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Chłopca

 

 

 • przypomnienie trybu ordynacji wyborczej,
 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy,
 • przygotowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
 • przeprowadzenie wyborów
 • zebranie Rady Samorządu i wybór zarządu samorządu, czyli:  

          przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza;

 • podział samorządu na sekcje: dekoracyjną, gospodarczą, rozrywkową, sportową i określenie zadań
  każdej z nich,
 • ustalenie harmonogramu spotkań Rady SU z przewodniczącymi klas.

 

 • okolicznościowa gazetka ścienna z najserdeczniejszym życzeniami pomyślności,
 • każda klasa indywidualnie organizuje Dzień Chłopca
  według własnych 
  pomysłów

 

opiekun

 

Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

 

 

Opracowanie rocznego planu pracy samorządu


 • świąteczna dekoracja szkoły,
 • najserdeczniejsze życzenia i podziękowania wszystkim  

          pracownikom szkoły,

 

 • spotkanie Zarządu SU i wspólne opracowanie planu pracy,
 • przydzielenie zadań

 

sekcja dekoracyjna

zarząd

 

 

zarząd

 

Obchody Święta Niepodległości

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

 

 

 

Dzień pluszowego misia 25.11.

 

Andrzejki w naszej szkole

 
 • każda klasa wykonuje kotylion z bibuły białej i czerwonej
  dla 
  wszystkich uczniów w klasie
 • plakat w na tablicy informacyjnej SU

 

 • gazetka informacyjna
 • przewodniczący klas przeprowadzają wraz z wychowawcą dyskusję na godzinie wychowawczej, dotyczącą tolerancji rówieśniczej, 

 

 • z pluszowym misiem na ławce, dzień bez pytania

 

 • wróżby i zabawy Andrzejkowe,
 • dyskoteka andrzejkowa

 

zarządy klas

 

sekcja dekoracyjna

 

sekcja dekoracyjna

zarządy klas

 

 

 

sekcja rozrywkowa

 

klasa III G

sekcja rozrywkowa


Mikołajkowe rozgrywki w
ping-ponga o tytuł najlepszej tenisistki i tenisisty stołowego

 

W Świątecznym

nastroju

 

 

 

 

 

Świąteczny kiermasz kartek i ciast

 

 

I Ty możesz zostać Św. Mikołajem 

 

Opłatek w klasach

 

 

 

Odwiedziny u osób samotnych

 
 • rozgrywki w kategorii klas IV-VI i  gimnazjum.

 

 

 

 • opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu
  „Na najładniejszy
   stroik świąteczny”,
 • gazetki ścienne o tematyce świątecznej w każdej sali,
 • przygotowanie kartek świątecznych,
 • dekoracja świąteczna szkoły,
 • konkurs dla klas O-III, IV-VI, IG-IIIG na najładniej ubraną choinkę,

 

 • sprzedaż kartek świątecznych i ciasteczek świątecznych
 • uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone
  na działalność SU,

 

 • przygotowanie paczek wraz z wolontariuszami
  i przekazanie ich
   uczniom,

 

 • wspólne kolędowanie, koncert kolęd, każda klasa przygotowuje jedną kolędę wcześniej przez siebie wylosowaną,
 • spotkania opłatkowe w klasach,

 

 • odwiedziny w domach osób samotnych ze słodkim upominkiem i życzeniami
 

sekcja sportowa

 

 

 

sekcja dekoracyjna

 

zarządy klas

sekcja dekoracyjna

zarządy klas

sekcja dekoracyjna

 

sekcja gospodarcza

 

 

sekcja gospodarcza

 

zarządy klas

 

 

 

zarząd SU

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

 

Loteria Fantowa

 

Zabawa noworoczna

 
 • WOŚP w naszej szkole:

       zbiórka datków do puszek wśród uczniów, nauczycieli
       i rodziców, 
przekazanie pieniędzy na konto WOŚP,

 

 • zbiórka fantów i przeprowadzenie loterii

 

 • pomoc w organizacji zabawy w klasach najmłodszych,

 

 

 

 

 

sekcja gospodarcza

sekcja rozrywkowa

 

Poczta Walentynkowa

 

 

 

 

 

Dyskoteka Karnawałowa

 

 • sprzedaż wykonanych kart walentynkowych 
  przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,
 • plakaty popularyzujące ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH,
 • doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

 

 • organizacja dyskoteki zgodnie z regulaminem:
 • opieka nad sprzętem grającym, kawiarenka,

 

 • konkurs „Na najlepszego tancerza, tancerki”
 • konkurs „Na najciekawszy ubiór”.

 

sekcja gospodarcza

sekcja dekoracyjna

sekcja rozrywkowa

 

 

sekcja rozrywkowa

K. Milczarek,

M. Rosiński

sekcja sportowa

sekcja dekoracyjna

 

Święto Kobiet 

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny-

Dzień talentów

 

Kiermasz świąteczny


 • okolicznościowa gazetka ścienna z najserdeczniejszymi życzeniami pomyślności

 

 • uczniowie z każdej klasy prezentują swoje talenty,
 • rozgrywki klasowe 0-III w dwa ognie

 

 • każda klasa przygotowuje ozdoby świąteczne
  i oddaje je na kiermasz,
 • każda klasa wykonuje po 2 pisanki

 

chłopcy

 

 

 

sekcja sportowa

 

sekcja gospodarcza

 

Święta Wielkiej Nocy

 

Dzień Ziemi
 
 • konkurs indywidualny na palmę wielkanocną

 

 • przygotowanie okolicznościowej gazetki,
 • zielony strój

 

 

 

sekcja dekoracyjna

sekcja rozrywkowa

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Konkurs plastyczny
Moja szkoła-miejsce gdzie dobrze się czuję

 

Mistrz ortografii

 
 • okolicznościowa gazetka ścienna,

 

 

 • opracowanie regulaminu, ogłoszenie konkursu,

          rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

 

 

 • opracowanie regulaminu, ogłoszenie konkursu
 

sekcja dekoracyjna

 

 

sekcja dekoracyjna

 

 

 

przewodnicząca SU
 

Podsumowanie pracy

Samorządu Uczniowskiego
 
 • porządkowanie materiałów samorządu uczniowskiego

        i opracowanie wniosków do pracy na następny rok,

 

zarząd SU

do góry

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )