Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

O nas
Materiały dla ucznia-Nauczanie Zdalne
Rekrutacja
Z życia szkoły
Archiwum
Klauzula informacyjna

Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego

 

więcej informacji

 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz

Warto odwiedzić
.
.
.
.

Darmowe strony edukacyjne

.

Matematyka innego wymiaru

.

MATEMATYKA

W PODSTAWÓWCE

.

Matematyczny portal edukacyjny MATMAG.pl to najbardziej rozbudowana polska platforma e-learningowa do nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych.

 

.
.
.

.

 

.

.

portal edukacyjny dla nauczycieli, uczniów, rodziców

.

Niniejsza witryna jest

budowana za pomocą

CMS "DRAGON"

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Spis treści niniejszej strony

W szkole działa Samorząd Uczniowski.

 

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

Samorząd może przedstawiać RR, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych   proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania   własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami   organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 stronę redaguje Monika Rudzka 
Samorząd uczniowski 2018/2019

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

2018/2019

Rudzka Wiktoria – przewodnicząca

Słomka Wiktoria – zastępca

Rudzka Monika – sekretarz

Milczarek Julia - skarbnik

 

Sekcja dekoracyjna:                                  

Fastyn Aleksandra

Wiosna Małgorzata

 

Sekcja rozrywkowa:

Szymański Adam

Więckowski Adam

Kobalczyk Emilia

 

Sekcja sportowa:

Kieszek Krystian

Królik Kuba

Gutowski Bartosz

Ekner Piotr

 

Sekcja gospodarcza:

Adrian Patrycja

Kobyłecka Kamila

Kiermasz świąteczny i loteria fantowa

 

Tak jak co roku przed świętami Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz świąteczny. W tym roku można było na nim kupić jedynie pierniczki. Pierniczki były robione przez uczniów wszystkich klas. 19 grudnia mogliśmy je sobie kupić. Chętnych było wielu. W szkole zapachniało już świętami.

 

 

 

 

 

W dniu 20 grudnia odbyła się loteria fantowa pod hasłem ,,I TY MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM,,. Wymienialiśmy się upominkami, a niektórzy mogli go sobie kupić za symboliczną złotówkę. Chętnych było bardzo wiele.

 

 

 

Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na działalność Samorządu Uczniowskiego.

 

do góry

Samorząd uczniowski 2017/2018

 Samorząd uczniowski 

Przewodnicząca: Kornelia Mikulska

Zastępca: Julia Milczarek

Sekretarz: Patrycja Adrian

Skarbnik: Wiktoria Rudzka

 

Sekcja Gospodarcza:

Julia Królik

Aleksandra Bachura

Krystian Kieszek

Aleksandra Włodarczyk

 

Sekcja sportowa:

Adam Szymański

Kacper Męcina

Bartosz Gutowski

Jakub Królik 

 

Sekcja rozrywkowa:

Daria Koch

Adam Więckowski

Wiktoria Słomka

Mateusz Grochala

 

Sekcja dekoracyjna:

Kamila Kobyłecka

Aleksandra Fastyn

Monika Rudzka

Małgorzata Wiosna

 

do góry

Poczta walentynkowa

Tak jak obiecaliśmy - Dzień Zakochanych nie był nam obojętny. Właśnie z tej okazji zorganizowaliśmy pocztę walentynkową, która stała się już tradycją w naszej szkole. W taki sposób każdy z uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły, mógł wyrazić sympatię do swoich wybranków. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczniowie z klasy III SP po raz pierwszy wcielili się w rolę listonoszy i świetnie sobie z tym poradzili!

 

 lightbox lightbox lightbox lightbox

 do góry

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )